روز شمار شروع مسابقات آسیایی جاکارتا

اهدای پاداش نقدی به قهرمانان و مدال آوران اسکیت در سالهای ٩۵ و ٩۶
اهدای پاداش نقدی به قهرمانان و مدال آوران اسکیت در سالهای ٩۵ و ٩۶
اهدای پاداش نقدی به قهرمانان و مدال آوران اسکیت در سالهای ٩۵ و ٩۶
تقدیر و تشکر رئیس فدراسیون اسکیت از مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
تقدیر و تشکر رئیس فدراسیون اسکیت از مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
تقدیر و تشکر رئیس فدراسیون اسکیت از مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی اسکیت سرعت
بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی اسکیت سرعت
بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی اسکیت سرعت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
فراخوان جذب نیروهای داوطلب جهت برگزاری رویدادهای ورزشی اسکیت
فراخوان جذب نیروهای داوطلب جهت برگزاری رویدادهای ورزشی اسکیت
فراخوان جذب نیروهای داوطلب جهت برگزاری رویدادهای ورزشی اسکیت

آخرین خبر