روز شمار شروع مسابقات آسیایی جاکارتا

نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان بانوان
نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان بانوان
نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان بانوان
رئیس هیات اسکیت منطقه آزاد کیش انتخاب شد
رئیس هیات اسکیت منطقه آزاد کیش انتخاب شد
رئیس هیات اسکیت منطقه آزاد کیش انتخاب شد
حلول ماه رجب، مبارکباد
حلول ماه رجب، مبارکباد
حلول ماه رجب، مبارکباد
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت

اخبار جدید