روز شمار شروع مسابقات آسیایی جاکارتا

پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
جلسه ستاد دهه فجر فدراسیون اسکیت
جلسه ستاد دهه فجر فدراسیون اسکیت
جلسه ستاد دهه فجر فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
نخستین کنگره علمی و تخصصی اسکیت با رویکرد علم تمرین و نسخه نویسی ورزشی
نخستین کنگره علمی و تخصصی اسکیت با رویکرد علم تمرین و نسخه نویسی ورزشی
نخستین کنگره علمی و تخصصی اسکیت با رویکرد علم تمرین و نسخه نویسی ورزشی
اطلاعیه برگزاری دوره ی آموزشی
اطلاعیه برگزاری دوره ی آموزشی
اطلاعیه برگزاری دوره ی آموزشی

اخبار جدید