روز شمار شروع مسابقات آسیایی جاکارتا

اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
فراخوان جذب نیروهای داوطلب جهت برگزاری رویدادهای ورزشی اسکیت
فراخوان جذب نیروهای داوطلب جهت برگزاری رویدادهای ورزشی اسکیت
فراخوان جذب نیروهای داوطلب جهت برگزاری رویدادهای ورزشی اسکیت
جهت درج تبلیغات خود درسایت و سایر فضاهای مجازی فدراسیون اسکیت باشماره تماس ۴۴٠١٩٧٠۴-٠٢١ داخلی ۵ واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایید
جهت درج تبلیغات خود درسایت و سایر فضاهای مجازی فدراسیون اسکیت باشماره تماس ۴۴٠١٩٧٠۴-٠٢١ داخلی ۵ واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایید
جهت درج تبلیغات خود درسایت و سایر فضاهای مجازی فدراسیون اسکیت باشماره تماس ۴۴٠١٩٧٠۴-٠٢١ داخلی ۵ واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایید
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
محمدرضایی: اسکیت بازان فرصت حضور در بازی های جاکارتا را از دست ندهند
محمدرضایی: اسکیت بازان فرصت حضور در بازی های جاکارتا را از دست ندهند
محمدرضایی: اسکیت بازان فرصت حضور در بازی های جاکارتا را از دست ندهند

آخرین خبر