تماس با ما

*

نشانی: تهران – فلکه دوم صادقیه – بلوار فردوس – روبروی مجموعه ورزشی خادم – خیابان وفا آذر شمالی نبش خیابان پانیذ پلاک ۲ طبقه پنجم واحد۲۷

تلفن:  ۴۴۰۱۹۷۰۲- ۴۴۰۱۹۷۰۳- ۴۴۰۱۹۷۰۴

کمیته آموزش و پژوهش ـ داخلی ۱ /امور لیگ و مسابقات ـ ۲ /دبیر فدراسیون ـ ۳ /نائب رییس ـ ۴ /روابط عمومی ـ ۵ /امور مالی و صدور کارت عضویت ـ ۶ /دبیرخانه ـ ۷ /حوزه ریاست ـ ۸

فکس: ۴۴۹۶۳۲۸۰