پایان کار کاروان اسکیت ایران با کسب 7 مدال رنگارنگ
پایان کار کاروان اسکیت ایران با کسب ۷ مدال رنگارنگ
پایان کار کاروان اسکیت ایران با کسب ۷ مدال رنگارنگ
تاریخ‌سازی اینلاین هاکی با شکست سامورایی‌ها/ ملی‌پوشان ایران بر قله قاره کهن ایستادند
تاریخ‌سازی اینلاین هاکی با شکست سامورایی‌ها/ ملی‌پوشان ایران بر قله قاره کهن ایستادند
تاریخ‌سازی اینلاین هاکی با شکست سامورایی‌ها/ ملی‌پوشان ایران بر قله قاره کهن ایستادند
اهدای پاداش نقدی به قهرمانان و مدال آوران اسکیت در سالهای ٩۵ و ٩۶
اهدای پاداش نقدی به قهرمانان و مدال آوران اسکیت در سالهای ٩۵ و ٩۶
اهدای پاداش نقدی به قهرمانان و مدال آوران اسکیت در سالهای ٩۵ و ٩۶
تقدیر و تشکر رئیس فدراسیون اسکیت از مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
تقدیر و تشکر رئیس فدراسیون اسکیت از مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
تقدیر و تشکر رئیس فدراسیون اسکیت از مدیر عامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت
اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت

آخرین خبر