اعضای فدراسیون
بهمن محمد رضایی

بهمن محمد رضایی

رئیس فدراسیون اسکیت

مجید هنرجو

مجید هنرجو

نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم های ملی

مریم وفاخواه

مریم وفاخواه

سرپرست نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان و مسئول کمیته آموزش و پژوهش

      علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

دبیر کل فدراسیون و سرپرست کمیته اینلاین هاکی

دکتر حسن رباطی

دکتر حسن رباطی

عضو هیات رئیسه

سهیلا جلودارزاده

سهیلا جلودارزاده

عضو هیات رئیسه

دکتر کوروش فولادی

دکتر کوروش فولادی

عضو هیات رئیسه

حسین خیری نیا

حسین خیری نیا

عضو هیات رئیسه

علیرضا روستاکاری

علیرضا روستاکاری

عضو هیات رئیسه

کاوه صدقی

کاوه صدقی

عضو هیات رئیسه و خبره ورزشی

فریبرز مسکینی

فریبرز مسکینی

عضو هیات رئیسه و خزانه دار

محمد محسن هنرجو

محمد محسن هنرجو

مشاور فنی

یونس سرحدی

یونس سرحدی

کارپرداز و رئیس آکادمی اسکیت آزادی

مریم سلیمانی

مریم سلیمانی

مسئول دفتر و دبیرخانه

احمد فرنین

احمد فرنین

مسئول کمیته مسابقات و لیگ

مریم عزیزالله

مریم عزیزالله

مسئول کمیته روابط بین الملل

اکرم چارین

اکرم چارین

رئیس کمیته روابط عمومی

وحید رودسرابی

وحید رودسرابی

مسئول کمیته پیشکسوتان

ایمان رشیدی

ایمان رشیدی

رئیس کمیته انفورماتیک

اردشیر دادرس

اردشیر دادرس

رئیس کمیته اسکیت سرعت

مازیار قربانی

مازیار قربانی

رئیس کمیته اسکیت اینلاین هاکی

حمیدرضا ریاحی

حمیدرضا ریاحی

رئیس کمیته اسکیت رولرفری استایل و برد

ابراهیم شمشیریان

ابراهیم شمشیریان

رئیس کمیته اسکیت هنری

مسیح امین خواه

مسیح امین خواه

دبیر کمیته اسکیت آلپاین

اردشیر قوانلو پور

اردشیر قوانلو پور

دبیر کمیته اسکیت دانهیل

مهدی پاکرو

مهدی پاکرو

رئیس کمیته اسکیت رول بال