۱۴۰۱/۰۴/۱۰ الجمعة ۱ ذو الحجة ۱۴۴۳ July 01,2022
تفاهم نامه های فدراسیون با نهادها و ارگان ها
http://iranskating.ir/wp-content/uploads/2021/02/دانشگاه-800x600.jpg
http://iranskating.ir/wp-content/uploads/2021/02/دانش-آموزی-800x600.jpg
http://iranskating.ir/wp-content/uploads/2021/02/شهرداری-تهران-800x600.jpg