بخشنامه مهم فدراسیون اسکیت / اجباری بودن تمامی لوازم ایمنی در رشته اسکیت هاکی

فدراسیون اسکیت در اطلاعیه ای، اجباری بودن تمامی لوازم ایمنی در رشته اسکیت هاکی را به اطلاع سرپرستان، مربیان و ورزشکاران رساند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در این اطلاعیه آمده است پیرو بخشنامه های شمارۀ 290/0855 تاریخ 1395/5/12 لیگ دسته یک اسکیت هاکی آقایان و شمارۀ 290/0643 تاریخ 1395/4/9 لیگ برتر اسکیت هاکی آقایان و شمارۀ 290/0802 تاریخ 1395/5/4 لیگ برتر اسکیت هاکی بانوان و براساس قانون 18 کتاب قوانین بازی های اسکیت هاکی، داشتن تمامی تجهیزات ایمنی لازم برای این ورزش اجباری است.

لذا در صورت بروز هر گونه حادثه و آسیب جدی ناشی از عدم استفاده از تجهیزات ایمنی لازم که دارای استانداردهای بین المللی هستند، مربیان و سرپرستان تیم ها می بایست نسبت به عدم رعایت قوانین توسط بازیکنان، علاوه برشخص خاطی، متناسب با رای و حکم دادگاه، پاسخگوی مراجع قضایی باشند و خسارت تعیین شده را پرداخت و جبران نمایند.

ازجمله مهمترین این موارد:

- کلاه ایمنی استاندارد

- بسته بودن بند زیر چانه از زمانی که ورزشکار اسکیت پوشیده است .(حداکثر فاصلۀ بند کلاه از زیر چانه می تواند یک سانتی متر باشد .(

 -داشتن وایزر کامل برای تمامی بازیکنان زیر 19 سال

 -داشتن وایزر نیمه برای تمامی بازیکنان و داوران ( وایزر همیشه باید در جای صحیح قرار بگیرد و نباید ورزشکار در طول بازی آن را بالاتر از محل اصلی خود قراردهد(.

منظور از آسیب جدی، هرگونه اتفاقی است که منجر به نقص عضو، فوت و یا درمان ورشکار گردد

بدیهی است داوران مطابق با قوانین، در طول بازی تنها یک بار به تیم ها درخصوص تجهیزات تذکر داده و پس از آن بازیکنان خاطی را جهت حفظ سلامتی آنان اخراج می نمایند.