دستور العمل تاسیس کانون استعدادیابی ورزشی

از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش دستور العمل تاسیس کانون استعدادیابی ورزشی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، برای مشاهده این دستورالعمل به فایل زیر مراجعه فرمایید.

مشاهده دستور العمل تاسیس کانون استعدادیابی ورزشی