آرشیو اخبار » بخشنامه های آموزشی - فدراسیون اسکیت
کد خبر : 9943
سه شنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

کلاس عملی مربیگری تخصصی درجه ٣ اسکیت رولر فری استایل ( اگرسیو)

کلاس عملی مربیگری تخصصی درجه ٣ اسکیت رولر فری استایل ( اگرسیو) در بخش آقایان و بانوان در تاریخ ۲۴ الی ٢۶ دی ماه در محل پیست اسکیت لیو برگزار می شود.

کلاس عملی مربیگری تخصصی درجه ٣ اسکیت رولر فری استایل ( اگرسیو)

کلاس عملی مربیگری تخصصی درجه ٣ اسکیت رولر فری استایل ( اگرسیو) در بخش آقایان و بانوان در تاریخ ۲۴ الی ٢۶ دی ماه در محل پیست اسکیت لیو برگزار می شود.