آخرین اخبار » آرشیو اخبار » بخشنامه های مسابقات
کد خبر : 9308
دوشنبه - ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش آقایان

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش آقایان بمیزبانی استان اصفهان ، روزهای ٢ و ٣ آبان ماه ١٣٩٨ برگزار می شود.

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش آقایان

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش آقایان بمیزبانی استان اصفهان ، روزهای ٢ و ٣ آبان ماه ١٣٩٨ برگزار می شود.