آخرین اخبار » آرشیو اخبار » بخشنامه های مسابقات
کد خبر : 9296
دوشنبه - ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش بانوان

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش بانوان بمیزبانی استان قزوین ٨ و ٩ آبان ماه ۱۳۹۸برگزار می شود.

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش بانوان

اولین دوره مسابقات دستجات آزاد اسکیت رول بال جوانان کشور در بخش بانوان بمیزبانی استان قزوین ٨ و ٩ آبان ماه ۱۳۹۸برگزار می شود.