آخرین اخبار » آرشیو اخبار » بخشنامه های آموزشی - فدراسیون اسکیت
کد خبر : 9217
شنبه - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۴

کارگاه آموزشی رشته اسکوتر بمنظور آشنایی با تکنیک ها و قوانین و مقررات این رشته

کارگاه آموزشی رشته اسکوتر بمنظور آشنایی با تکنیک ها و قوانین و مقررات این رشته بصورت رایگان ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار می شود.

کارگاه آموزشی رشته اسکوتر بمنظور آشنایی با تکنیک ها و قوانین و مقررات این رشته

کارگاه آموزشی رشته اسکوتر بمنظور آشنایی با تکنیک ها و قوانین و مقررات این رشته بصورت رایگان ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار می شود.