مدال آوران آقا
کد خبر : 8699
سه شنبه - 25 تیر 1398 - 14:02

کسب مدال نقره توسط امیرمحمد سواری و مدال برنز توسط رضا لسانی در مسابقات اسکیت فری استایل ٢٠١٩ اسپانیا

کسب مدال نقره توسط امیرمحمد سواری و مدال برنز توسط رضا لسانی در مسابقات اسکیت فری استایل ٢٠١٩ اسپانیا