آخرین اخبار » آرشیو اخبار
کد خبر : 17360
دوشنبه - 22 اسفند 1401 - 09:44

مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت، ” متولدین ١٣٨٧/١٠/١٠ به بالا” نیز می توانند در مسابقات مذکور حضور یابند.

به اطلاع میرساند :پیرو بخشنامه شماره ١۵١٠/د/٢٩٠ مورخ ١۴٠١/١٢/١٠ مبنی بر برگزاری مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت، ” متولدین ١٣٨٧/١٠/١٠ به بالا” نیز می توانند در مسابقات مذکور حضور یابند.ضمناً مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه

١۴٠١/١٢/٢٣   تمدید شده است.