کلاس مربیگری درجه ۱ رشته اسکیت سرعت بانوان و آقایان

کلاس مربیگری درجه ۱ رشته اسکیت سرعت بانوان و آقایان برگزار می شود.

کلاس مربیگری درجه ۱ رشته اسکیت سرعت بانوان و آقایان

جهت مشاهده بخشنامه  کلیک نمایید