برگزاری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه ۲

آزمون دوره تئوری مربیگری درجه ۲ برگزار می شود.

برگزاری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه ۲

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۱۴/د/۰۱/۲۹۰مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ مبنی بر برگزاری دوره تئوری مربیگری درجه ۲، در تاریخ ۶ آذر به اطلاع می رساند متقاضیانی که در دوره مذکور شرکت داشته اند جهت حضور در آزمون دوره فوق روز دوشنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن جلسات فداراسیون حضور یابند.

کمیته آموزش فدراسیون اسکیت