فا خواه سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون اسکیت:

توجه به آموزش را باید بیشتر کنیم.

اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
تبلیغ اول
دیدگاه ها (0)