Home آخرین اخبار جلسه هم اندیشی و همفکری اسکیت سرعت

جلسه هم اندیشی و همفکری اسکیت سرعت

44
0

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، جلسه همفکری اسکیت سرعت با حضور رییس فدراسیون ، رییس کمیته اسکیت سرعت و تعدادی از مربی ها ، داوران و ورزشکاران در فدراسیون اسکیت برگزار شد.

در این جلسه ی هم اندیشی اعضای کمیته ی سرعت یک به یک رزومه ی خود را بیان نمودند و در ادامه اردشیر دادرس ، رییس کمیته ی اسکیت سرعت ضمن معرفی خود برنامه های آتی برای این کمیته را اظهار و بیان داشت.

پرینت