Home اخبار متحرک بخشنامه مهم فدراسیون اسکیت / اجباری بودن تمامی لوازم ایمنی در رشته...

بخشنامه مهم فدراسیون اسکیت / اجباری بودن تمامی لوازم ایمنی در رشته اسکیت هاکی

478
0

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در این اطلاعیه آمده است پیرو بخشنامه های شمارۀ ۲۹۰/۰۸۵۵ تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ لیگ دسته یک اسکیت هاکی آقایان و شمارۀ ۲۹۰/۰۶۴۳ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۹ لیگ برتر اسکیت هاکی آقایان و شمارۀ ۲۹۰/۰۸۰۲ تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ لیگ برتر اسکیت هاکی بانوان و براساس قانون ۱۸ کتاب قوانین بازی های اسکیت هاکی، داشتن تمامی تجهیزات ایمنی لازم برای این ورزش اجباری است.

لذا در صورت بروز هر گونه حادثه و آسیب جدی ناشی از عدم استفاده از تجهیزات ایمنی لازم که دارای استانداردهای بین المللی هستند، مربیان و سرپرستان تیم ها می بایست نسبت به عدم رعایت قوانین توسط بازیکنان، علاوه برشخص خاطی، متناسب با رای و حکم دادگاه، پاسخگوی مراجع قضایی باشند و خسارت تعیین شده را پرداخت و جبران نمایند.

ازجمله مهمترین این موارد:

کلاه ایمنی استاندارد

بسته بودن بند زیر چانه از زمانی که ورزشکار اسکیت پوشیده است .(حداکثر فاصلۀ بند کلاه از زیر چانه می تواند یک سانتی متر باشد .(

 –داشتن وایزر کامل برای تمامی بازیکنان زیر ۱۹ سال

 –داشتن وایزر نیمه برای تمامی بازیکنان و داوران ( وایزر همیشه باید در جای صحیح قرار بگیرد و نباید ورزشکار در طول بازی آن را بالاتر از محل اصلی خود قراردهد(.

منظور از آسیب جدی، هرگونه اتفاقی است که منجر به نقص عضو، فوت و یا درمان ورشکار گردد

بدیهی است داوران مطابق با قوانین، در طول بازی تنها یک بار به تیم ها درخصوص تجهیزات تذکر داده و پس از آن بازیکنان خاطی را جهت حفظ سلامتی آنان اخراج می نمایند

پرینت