گزارش تصویری / بازدید رییس فدراسیون از آکادمی ملی اسکیت

skates ۱۸ تیر ۱۳۹۶