اعضای فدراسیون
بهمن محمد رضایی

بهمن محمد رضایی

رئیس فدراسیون اسکیت

مجید هنرجو

مجید هنرجو

نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم های ملی

مریم وفاخواه

مریم وفاخواه

نایب رئیس امور بانوان

رامین عتیقه چی

رامین عتیقه چی

سرپرست دبیری فدراسیون

دکتر حسن رباطی

دکتر حسن رباطی

عضو هیات رئیسه

سهیلا جلودارزاده

سهیلا جلودارزاده

عضو هیات رئیسه

دکتر کوروش فولادی

دکتر کوروش فولادی

عضو هیات رئیسه

حسین خیری نیا

حسین خیری نیا

عضو هیات رئیسه

علیرضا روستاکاری

علیرضا روستاکاری

عضو هیات رئیسه

کاوه صدقی

کاوه صدقی

عضو هیات رئیسه و خبره ورزشی

فریبرز مسکینی

فریبرز مسکینی

عضو هیات رئیسه و خزانه دار

حسین میرعلی اکبری

حسین میرعلی اکبری

مشاور رئیس فدراسیون

محمد محسن هنرجو

محمد محسن هنرجو

مشاور فنی امور ورزشی

بهروز کمانگر

بهروز کمانگر

مشاور امور مالی

محمد جواد ارضرومی

محمد جواد ارضرومی

مشاور امور استان ها

عیسی ساوه شمشکی

عیسی ساوه شمشکی

مشاور امور ورزشهای اسکیت روی یخ

حامد جاسبی

حامد جاسبی

حسابدار

یونس سرحدی

یونس سرحدی

کارپرداز و رئیس آکادمی اسکیت آزادی

مریم سلیمانی

مریم سلیمانی

مسئول دفتر و دبیرخانه

مریم وفاخواه

مریم وفاخواه

رئیس کمیته آموزش و پژوهش

اکرم چارین

اکرم چارین

رئیس کمیته روابط عمومی

ایمان رشیدی

ایمان رشیدی

رئیس کمیته انفورماتیک

امید صابریان

امید صابریان

رئیس کمیته فنی مهندسی

احمد فرنین

احمد فرنین

مسئول کمیته مسابقات و لیگ

وحید رودسرابی

وحید رودسرابی

مسئول کمیته پیشکسوتان

جلال استادی

جلال استادی

سرپرست انجمن اسکیت سرعت

کاوه صدقی

کاوه صدقی

رئیس کمیته اینلاین و آیس هاکی

حمیدرضا ریاحی

حمیدرضا ریاحی

رئیس کمیته اسکیت رولرفری استایل و برد

ابراهیم شمشیریان

ابراهیم شمشیریان

رئیس انجمن اسکیت هنری

محمد امیدواری

محمد امیدواری

سرپرست انجمن اینلاین فری استایل

مرتضی ساوه شمشکی

مرتضی ساوه شمشکی

رئیس کمیته اسکیت آلپاین و دانهیل

مهدی پاکرو

مهدی پاکرو

رئیس کمیته اسکیت رول بال

مرجان فراهانی

مرجان فراهانی

رئیس کمیته روابط بین الملل

شادی دشتبانی

شادی دشتبانی

کارشناس آموزش و پژوهش

ارمغان گواری

ارمغان گواری

کارشناس آموزش و پژوهش