۱۴۰۲/۰۷/۰۶ الخميس ۱۳ ربيع أول ۱۴۴۵ September 28,2023
اعضای فدراسیون
مجید هنرجو

مجید هنرجو

رئیس فدراسیون اسکیت

علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

نایب رئیس فدراسیون

مریم وفاخواه

مریم وفاخواه

نایب رئیس امور بانوان , رئیس کمیته آموزش

حمیدرضا بخارایی

حمیدرضا بخارایی

دبیرکل فدراسیون

حامد محمد هاشم جاسبی

حامد محمد هاشم جاسبی

خزانه دار

کاوه صدقی

کاوه صدقی

نماینده منتخب باشگاه ها (عضو هیات رئیسه)

شهرام نظری

شهرام نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه (عضو هیات رئیسه)

سارا فرشتیان

سارا فرشتیان

کارشناس خبره (عضو هیات رئیسه)

امیررضا آشورماهانی

امیررضا آشورماهانی

نماینده منتخب هیات های استانی (عضو هیات رئیسه)

محمد محسن هنرجو

محمد محسن هنرجو

مدیر تیم های ملی

مریم سلیمانی

مریم سلیمانی

مسئول دفتر و دبیرخانه

محبوبه مرادی

محبوبه مرادی

سرپرست کمیته روابط عمومی

ایمان رشیدی

ایمان رشیدی

رئیس کمیته انفورماتیک

امید صابریان

امید صابریان

رئیس کمیته فنی مهندسی

احمد فرنین

احمد فرنین

رئیس کمیته مسابقات و لیگ

فاطمه اجتهادی

فاطمه اجتهادی

رئیس کمیته پزشکی

علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

سرپرست انجمن اسکیت هاکی (اینلاین هاکی و هاکی روی یخ)

محسن بهلولی زنجانی

محسن بهلولی زنجانی

سرپرست انجمن اسکیت سرعت

حمیدرضا ریاحی

حمیدرضا ریاحی

رئیس انجمن اسکیت رولرفری استایل و برد

ابراهیم شمشیریان

ابراهیم شمشیریان

رئیس انجمن اسکیت هنری

شهرام اکبری

شهرام اکبری

سرپرست انجمن اینلاین فری استایل

حسین خیری نیا

حسین خیری نیا

سرپرست کمیته اسکیت آلپاین و دانهیل

احسان بهرامی

احسان بهرامی

رئیس انجمن اسکیت رول بال

امید تقوایی

امید تقوایی

رئیس کمیته اسکوتر

وحید شجاعی

وحید شجاعی

سرپرست کمیته رینک هاکی

حمیدرضا جلیلی

حمیدرضا جلیلی

رئیس کمیته رولر دربی

نازلی علیایی

نازلی علیایی

کارشناس آموزش

علیرضا محبوبی فرد

علیرضا محبوبی فرد

سرپرست کمیته روابط بین الملل

اسماعیل دل داده مهربان

اسماعیل دل داده مهربان

سرپرست کمیته همگانی