اعضای فدراسیون
بهمن محمد رضایی

بهمن محمد رضایی

رئیس فدراسیون اسکیت و نایب رئیس فدراسیون اسکیت آسیا

مجید هنرجو

مجید هنرجو

نایب رئیس فدراسیون

مریم وفاخواه

مریم وفاخواه

نایب رئیس امور بانوان , رئیس کمیته آموزش و پژوهش

رامین عتیقه چی

رامین عتیقه چی

دبیرکل فدراسیون

دکتر حسن رباطی

دکتر حسن رباطی

عضو هیات رئیسه

سهیلا جلودارزاده

سهیلا جلودارزاده

عضو هیات رئیسه

دکتر کوروش فولادی

دکتر کوروش فولادی

عضو هیات رئیسه

حسین خیری نیا

حسین خیری نیا

عضو هیات رئیسه

علیرضا روستاکاری

علیرضا روستاکاری

عضو هیات رئیسه

کاوه صدقی

کاوه صدقی

عضو هیات رئیسه و خبره ورزشی ، رئیس انجمن اینلاین و آیس هاکی

فریبرز مسکینی

فریبرز مسکینی

عضو هیات رئیسه و خزانه دار

حسین میرعلی اکبری

حسین میرعلی اکبری

عضو هیات رئیسه

حسن مالکی

حسن مالکی

عضو هیات رئیسه

محمدرضا صادقی

محمدرضا صادقی

عضو هیات رئیسه

محمد محسن هنرجو

محمد محسن هنرجو

مشاور فنی امور ورزشی

محمد جواد ارضرومی

محمد جواد ارضرومی

مشاور امور استان ها

عیسی ساوه شمشکی

عیسی ساوه شمشکی

مشاور امور ورزشهای اسکیت روی یخ

حامد جاسبی

حامد جاسبی

حسابدار

یونس سرحدی

یونس سرحدی

کارپرداز و رئیس آکادمی اسکیت آزادی

مریم سلیمانی

مریم سلیمانی

مسئول دفتر و دبیرخانه

حمیدرضا بخارایی

حمیدرضا بخارایی

سرپرست کمیته روابط عمومی

ایمان رشیدی

ایمان رشیدی

رئیس کمیته انفورماتیک

امید صابریان

امید صابریان

رئیس کمیته فنی مهندسی

احمد فرنین

احمد فرنین

مسئول کمیته مسابقات و لیگ

جلال استادی

جلال استادی

رئیس انجمن اسکیت سرعت

حمیدرضا ریاحی

حمیدرضا ریاحی

رئیس انجمن اسکیت رولرفری استایل و برد

ابراهیم شمشیریان

ابراهیم شمشیریان

رئیس انجمن اسکیت هنری

محمد امیدواری

محمد امیدواری

رئیس انجمن اینلاین فری استایل

مرتضی ساوه شمشکی

مرتضی ساوه شمشکی

رئیس انجمن اسکیت آلپاین و دانهیل

احسان بهرامی

احسان بهرامی

رئیس انجمن اسکیت رول بال

امید تقوایی

امید تقوایی

رئیس کمیته اسکوتر

نازلی اولیایی

نازلی اولیایی

کارشناس آموزش و پژوهش