Home اخبار متحرک اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت در خصوص مدارک و گواهینامه های بی اعتبار...

اطلاعیه مهم فدراسیون اسکیت در خصوص مدارک و گواهینامه های بی اعتبار خارجی

549
0

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به گزارش های دریافتی برخی از افراد، مؤسسات و تشکل های خارج از کشور به انگیزه سود جویی مالی، اقدام به برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مربیگری و داوری بین المللی در رشته های مرتبط با اسکیت و استفاده از نام های فریبنده مانند” international professional Training certification”و یا نام های مشابه و صدور گواهینامه های نامعتبر نموده اند.

لذا بدین وسیله به اطلاع تمامی مربیان، ورزشکاران، داوران و علاقمندان این رشته می رساند گواهینامه های مذکور دارای وجاهت قانونی و اعتبار در سطوح ملی و فراملی نمی باشد. مقتضی است شرکت کنندگان قبل از حضور در هر رویداد مرتبط با اسکیت با اخذ مجوز از فدراسیون نسبت به اعتبار رویداد اطمینان حاصل نمایند

پرینت