آزمون مدرسی داوری اسکیت رولبال و مدرسی مربیگری اسکیت رولبال در بخش بانوان و آقایان تاریخ ۲۵ فروردین از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در محل تهران ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی ،آکادمی ملی اسکیت برگزار می شود.